07-07-04

Krauss-Maffei Leopard 1 A5 BE

Het verhaal van de Leopard 1 in het Belgisch Leger begint halverwege in de jaren '60. De Generale Staf van de Landmacht beslist dat de M47 Patton tank (degelijk 'Yankee steel') niet meer aan de dan geldende behoeften voldoet en dat er naar een geschikte plaatsvervanger dient gezocht te worden.De Duitse Kraus-Maffei Leopard 1 lijkt de geschikte kandidaat te zijn.Defensie hakt de knoop door en besluit tot aankoop; het initiële order omvat 322 Leopards 1 A1, zonder de bijhorende bepantserde 'sideskirts' en additionele plaatbepantsering voor de geschutstoren. Een beslissing die achteraf gezien een zwaar euvel blijkt te zijn daar de bepantsering van de Belgische Luipaarden steeds een teer punt zal blijven...Naast de 322 tanks worden er ook een aantal ( 12) lesvoertuigen aangekocht voor de rijscholen. In 1968 verschijnen de eerste Leopards 1 A1 in de Belgische kazernes in West-Duitsland.Als de eerste geleverde versie was de Leopard uitgerust met een optische afstandsmeter.Tussen 1974 en 1977 werden in het Arsenaal van Rocourt alle tanks voorzien van een wapenstabillisatie, een systeem dat toelaat om al rijdende met een grote trefkans te vuren. Rond deze zelfde periode werden de eerste 120 tanks voorzien van een SABCA vuurleidingssyteem (boordcomputer). De overige tanks kregen dit systeem pas tussen 1980 en 1981. De Leopard werd de A2.In de loop der jaren weten de Belgische 'tankisten' zich met dit voertuig op te werken tot de absolute top van de NATO, wat duidelijk geïllustreerd wordt door de deelname aan de prestigieuze Canadian Army Trophy. In 1984 beslist de Generale Staf om 132 Luipaarden te modificeren naar A5 standaard.De overige tanks zullen vernietigd worden (of museum of gate guard) en 87 werden aan Brazilië verkocht, daar de Koude Oorlog eind jaren '80, begin jaren '90 eindigde. De modernisering begon effectief in 1993 en eindigde in 1997.Het omvatte een vuurleidingssyteem met infrarood thermische kijker, een laserafstandsmeter, een Muzzle Reference System en de plaatsing van zijdelings geplaatste ceramische beplating voor de bescherming van de rupsbanden (die hadden ze destijds al kunnen aankopen in de periode van de A1).Daarnaast werden goed afsluitbare materiaalkoffers voorzien en extra bescherming binnenin het voertuig. Om de modernisering helemaal compleet te maken werd er ook een extra rek aan de geschutstoren geplaatst en werd de tank in het NATO standaardpatroon gestoken.De bewapening bestaat uit een 105mm kanon en twee FN MAG machinegeweren van 7,62mm (.30).Het gewicht bedraagt 40 ton en hij haalt een topsnelheid van 60km/u. De actieradius bedraagt ongeveer 500km.De bemanning bestaat uit 4 leden.3 tankbataljons zijn er momenteel nog mee uitgerust: het Eerste Lanciers, het Regiment Gidsen en het Tweede/Vierde Lanciers.De Leopard werd ook ingezet in de oorlog in ex-Joegoslavië. Daar de 'gewone mens' de totale afwezigheid van de Leopard op de 21 juli Defilé reeds gewoon geworden is, zal de uitfasering van de tank uit de Landcomponent haast onopgemerkt voorbijgaan.In de toekomst zullen gepantserde wielvoertuigen met 90mm 'vlakbaansvuurcapaciteit' (Mobile Gun System) de taak van de Leopard 1 A5 BE overnemen.Maar voor het zover is, worden de Belgische Luipaarden nog steeds actief ingezet op de oefenkampen van de Landcomponent.

12:33 Gepost door WD | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.